Obsah

Průvodce

V Chelčicích na jihu Čech naleznete Památník Petra Chelčického. Jeho odkaz přesahuje regionální hranice a je znám po celé křesťanské Evropě. Památník je pozitivním kompromisem naučného a zábavného pojetí muzejní expozice (s interaktivními prvky - Loydův hlavolam, středověké odívání, psaní brkem na pulpitu apod.). Chelčického expozice je zaměřena na význam osobnosti Petra z Chelčic, předvedeny jsou historické reálie a základní faktografie života a myšlenek Chelčického. Dále zde naleznete regionální muzeum Chelčicka, Památkové zóny Libějovicko-Lomecka a Chelčicko-Lhenického mikroregionu. Nabízíme také prohlídku původně románského kostela sv. Martina, který se nachází v sousedství Památníku Petra Chelčického.