Obsah

Vítáme Vás v Památníku Petra Chelčického.

Vydejte se s námi po stopách předků Chelčicka a historického celku kulturní krajiny Libějovicko-Lomecka, dotkněte se středověkého období Petra Chelčického a poznejte osobnost a dílo Petra z Chelčic.

Památník osobnosti Petra Chelčického a jeho odkaz na Chelčicku je pozitivním kompromisem naučného a zábavného pojetí muzejní expozice.

Prvky mobiliáře výstavy jsou navrženy jako atypy v soudobém duchu, jednoduše a účelně s velkým důrazem na stěžejní myšlenku Petra Chelčického, a to jeho odkazu v díle Síť víry. 

Přízemí Památníku Petra Chelčického je zaměřeno na region nejen Chelčicka (s názvem „Chelčicko v čase“), ale také na celou Památkovou zónu Libějovicko-Lomecka a na význam Chelčicko-Lhenického mikroregionu.

Druhou důležitou složkou památníku jsou herní (interaktivní) prvky, zaměřené na cílovou skupinu dětí a mládeže, pro které je také památník určen.

Důraz prvního patra je kladen na význam osobnosti Petra Chelčického. Jsou zde předvedeny historické reálie, základní faktografie života a myšlenek Petra Chelčického soustřeďující se na hlavní myšlenku jeho díla Sítě víry.

Expozice 1. patra také řeší výtvarně-estetické ztvárnění podoby Petra z Chelčic, např. od malíře Slovanské epopeje A. Muchy, sochařů Františka Bílka, J. V. Duška či J. Laina.

I zde najdeme interaktivní prvky středověké doby Petra Chelčického, např. módu, nářadí, plodiny pěstované v době Petra z Chelčic a filmový dokument o osobnosti Petra Chelčického.

V tzv. badatelně jsou kromě interaktivního prvku psaní brkem na replice středověkého pulpitu ještě dva panely týkající se odkazu Petra Chelčického v literatuře: Znovuobjevení Chelčického a Vybrané tituly z literatury o Chelčickém.

V příruční knihovně jsou vybrané tituly spisů Petra Chelčického, literatura o Chelčickém a o regionálním odkazu k této významné osobnosti.

Zde také nacházíme prostor pro širší souvislosti historických informací o životě a učení Petra Chelčického, které jsou prezentovány v digitální podobě. Formou samostudia je možné Petra Chelčického i takto poznávat.