Obsah

Expozice

Myšlenka i realizace architektonického návrhu patří dvěma architektům, a to doc. akad. arch. Petru Kovářovi a ing. arch. Doře Kovářové, libreto výstavy a historickou garanci nad expozicí Petra Chelčického zaštiťuje PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., koordinátorkou projektu je ing. Marta Krejčíčková a realizací Památníku Petra Chelčického se zabývaly Mgr. Klára Kavanová Mušková a Mgr. Markéta Cinádrová. Na vlastní podobě interiérového vybavení, výrobě exponátů, interaktivních prvků, osvětlení či ručně vyráběných konopných sítí se podílelo mnoho výborných profesionálů a místních řemeslníků.

Prvními návštěvníky, kteří si mohli prohlédnout celou expozici tří pater Památníku Petra Chelčického s interaktivními prvky, regionální i historickou částí expozice i dokument o Petru Chelčickém, byli cykloturisté Slavností květů 1. května 2010. Od té doby památník slouží široké veřejnosti, zájemcům o historii, religionistiku Petra Chelčického, pro badatele spisů Petra z Chelčic i pro náhodné kolemjdoucí turisty…

 

Rekonstrukce objektu historického špýcharu a zřízení Památníku Petra Chelčického byly zrealizovány v rámci projektu „DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků“, tento projekt je spolufinancován EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření: III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova.

 

Projekt realizovalo OS Rozkvět zahrady jižních Čech – MAS ve spolupráci s LAG Chance in nature, za významné podpory Obce Chelčice.

Dovybavení interaktivní expozice finančně podpořil grantem Jihočeský kraj.

logo